csb__01417595614 csb__01417595631 csb__01417595686 csb__01417597898
1
4

Gemeentehuis Cranendonck

Loodgieterswerk

  • Binnen riolering: Het verzorgen van riolering ten behoeve van de sanitaire combinaties en klant behoevende installaties.
  • Drinkwaterinstallatie: Het verzorgen van een waterinstallatie ten behoeve van de sanitaire combinaties.
  • Hemelwaterafvoer:
    Vol Vul Hemelwaterafvoer: Het Vol Vul systeem neemt minder plek in beslag ten opzichte van het traditionele systeem. Dit komt door het gebruik van kleinere leidingdiameters. Daarnaast profiteer het systeem van een sterk verhoogde afvoercapaciteit. Vanwege het aanzuigeffect heeft dit systeem aanzienlijk hoger afvoer volume. Het systeem wordt voornamelijk toegepast bij grote dakoppervlaktes.
  • Brandbestrijdingsinstallatie: Installatie ten behoeve van de brandveiligheid, denk aan de brandblusser etc.
  • Gasinstallatie: Installatie ten behoeve van gas dient vakkundig en veilig ge├»nstalleerd te worden. Dit voorkomt problemen als explosiegevaar, brand en koolmonoxidevergiftiging.

Verwarmingsinstallatie

Cv-ketel: Verwarming door middel van gasketels

Ventilatie

WTW met warmtewiel: Tweevoudige warmteterugwinning-installatie voorzien van sorptie warmte.

Klimaatinstallatie:

VRV: Klimaatinstallatie geschikt om per ruimte te koelen en/of te verwarmen waardoor iedere gebruiker zijn/haar eigen klimaat kan bepalen. (Daikin)

Duurzame resultaten in installatietechniek